Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cookiecrisp
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viatwice twice
cookiecrisp
To okrucieństwo, nawet, jeśli robisz to komuś takiemu jak ja.
— Tahereh Mafi
cookiecrisp
9289 c9bf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
cookiecrisp
3941 3fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cookiecrisp
Mogę myśleć tylko o tym jakie to koszmarne i piękne że nasze oczy rozmywają prawdę kiedy nie możemy znieść jej widoku
— Tahereh Mafi
cookiecrisp
...Indeed... ...
Reposted fromweightless weightless viamhsa mhsa
cookiecrisp
4949 2436 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatwice twice
cookiecrisp
Ciemność obdarza nas jakimś dziwnym rodzajem wolności, sprawia, że pozwalamy sobie na bezbronność w najmniej właściwym momencie. Dajemy się jej zwieść, sądząc,że dochowa tajemnicy. Zapominamy, że czerń to nie zasłona, a wkrótce wzejdzie słońce. Na chwilę stajemy się dostatecznie odważni, żeby mówić rzeczy, których nigdy nie powiedzielibyśmy w świetle dnia.
— Tahereh Mafi
Reposted by7nobodyforgetprincessiwanttobeanastrophysicistviolethill
cookiecrisp
– Boję się, że twoja przyjaźń będzie moim końcem.
— Tahereh Mafi
cookiecrisp
1559 144a 500
Reposted frompolecam polecam viaInnet Innet
cookiecrisp
cookiecrisp
cookiecrisp
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaTakingControl TakingControl
cookiecrisp

Są minuty w których przeżywamy więcej niż przez cale lata.

Reposted fromasiakk asiakk viaTakingControl TakingControl
cookiecrisp
9239 a30c
Reposted fromdisheveled disheveled viaTakingControl TakingControl
cookiecrisp
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viamhsa mhsa
cookiecrisp
Też tak masz? Że czasami nie chce Ci się sięgnąć po kubek, który stoi za wysoko, więc bierzesz ten pierwszy z brzegu, może być brudny? Że nie chce Ci się przyspieszyć, żeby zdążyć na autobus, a później wleczesz się kilka kilometrów w deszczu? Że nie masz ochoty na rozmowę z przyjaciółmi, wolisz posiedzieć sama w pustym pokoju ze szklanką whiskey w ręku? Że nie chce Ci się nawet myśleć i leżysz w milczeniu, przysłuchując się melodii jaką komponuje wiatr za oknem? Też tak czasami masz? Że nie chce Ci się żyć?
— tak
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viakingaaa kingaaa
cookiecrisp
8118 4617 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
cookiecrisp
5989 d67f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viatoc toc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl